Rekrutacje

Dokumenty rekrutacyjne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Żłobek „BABY-HOUSE” w Dopiewcu Nr projektu nr RPWP.06.04.01-30-0038/18 realizowanym przez Beneficjenta BABY-HOUSE ŻŁOBEK KLUB MALUCHA Monika Michalak z siedzibą w Dopiewcu w partnerstwie z Gminą Dopiewo.

Aktualnym celem Projektu jest  zwiększenie w Gminie Dopiewo do  aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad Dzieckiem do 3 roku życia  oraz wzrost w Gminie Dopiewo liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi do 3 r.ż. poprzez utworzenie we wsi Dopiewiec w okresie od  01.IX.2018r. do 31.VII.2019r. 20 nowych miejsc opieki nad Dzieckiem do 3 roku życia i zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania w okresie od 01.VIII.2019 r. do 31.VII.2020 r.  w kolejnej filii żłobka „BABY-HOUSE” w Dopiewcu.

Kto może się zgłosić?

 1. Projekt skierowany jest do Rodziców/Opiekunów Prawnych  dzieci w wieku do lat 3 doświadczających trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad  dziećmi do lat 3,  pracujących,  w tym będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim/macierzyńskim/rodzicielskim zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo (woj. wielkopolskie).
 2. Projekt nie jest skierowany do Rodziców będących na urlopie wychowawczym.

Jak się zgłosić?

Dokumenty zgłoszeniowe można dostarcza w terminie rekrutacji:

 1. osobiście w siedzibie Biura Projektu, które znajduje się w filii Żłobka BABY-HOUSE w  Zakrzewie ul. Gajowa 66, 62-070 Zakrzewo - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 LUB
 2. przesłać pocztą na adres siedziby Beneficjenta: BABY-HOUSE Żłobek Klub Malucha Monika Michalak, Dopiewiec Ul. Leśna 35, 62-070 Dopiewo (decyduje data wpływu do siedziby Beneficjenta)  LUB
 3. przesłać na adres mailowy: biuro@baby-house.pl  (do godz. 10.00 dnia 27.VI.19 r) LUB
 4. złożyć osobiście w siedzibie Biura Projektu, które znajduje się w filii Żłobka BABY-HOUSE w  Zakrzewie ul. Gajowa 66, 62-070 Zakrzewo podczas tzw. „dyżurów weekendowych”, które odbędą się w terminach:
  • 01 czerwca  /SOBOTA/         od godz. 7.00 do 15.00
  • 02 czerwca  /NIEDZIELA/    od godz. 16.00 do 20.00
  • 15 czerwca /SOBOTA/         od godz. 7.00 do 15.00
  • 16 czerwca /NIEDZIELA/    od godz. 16.00 do 20.00

O przyjęciu do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

Dzieci osób  przyjętych do udziału w projekcie zostaną objęte opieką żłobkową od CZWARTKU  1 sierpnia 2019 r.

REKRUTACJA TRWA!!! Serdecznie zapraszamy!

belka_1