Opłaty za rok 2022

Opłata wpisowa 250 zł

Czesne:

  • Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Dopiewo 1250 zł (czesne zawiera dofinansowanie z gminy Dopiewo w kwocie 200 zł).
  • Całodzienne wyżywienie 12 zł.
  • Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Tarnowo Podgórne 850 zł w cenie środki chigieniczne(czesne zawiera dofinansowanie z gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 600 zł).
  • Całodzienne wyżywienie 12 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat uchwały Nr XLV/767/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26.10.2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla przedmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 600 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w Żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

PAKIET ADAPTACYJNY:

  • 40 GODZ.W CENIE 600 ZŁ (nie zawiera dofinansowania z gmin).

Opłaty za rok 2022

Opłata wpisowa: 250 zł

Czesne:

  • Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Dopiewo 1250 zł (czesne zawiera dofinansowanie z gminy Dopiewo w kwocie 200 zł).
  • Całodzienne wyżywienie 12 zł.

PAKIET ADAPTACYJNY:

  • 40 GODZ.W CENIE 600 ZŁ (nie zawiera dofinansowania z gmin).