Pakiet żłobkowy Dzieci zamieszkałe gmina Dopiewo 950 zł

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy wyłącznie Dzieci zamieszkałych na terenie gminy Dopiewo.

Wpisowe 250 zł (bezzwrotne)

Pakiet adaptacyjny 40 godzin 500 zł

Pakiet żłobkowy dzieci zamieszkałe w gminie Tarnowo Podgórne 750 zł.

Pakiet zawiera środki higieniczne, pieluszki, wyżywienie

Gmina Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu i wyżywienia dziecka w żłobku dziecięcym.

Dotacja (dofinansowanie) wynosi 700zł, miesięcznie na każde Dziecko objęte opieką w żłobku i dotyczy  dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.