Opłata wpisowa 250 zł

Czesne:

  • Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Dopiewo 950 zł (czesne zawiera dofinansowanie z gminy Dopiewo w kwocie 200 zł)
  • całodzienne wyżywienie 10 zł
  • Dzieci zamieszkałe na terenie gminy Tarnowo Podgórne 750 zł (czesne zawiera dofinansowanie z gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 700 zł.)

Czesne zawiera środki higieniczne jak i całodzienne wyżywienie)

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat uchwały Nr XIX/283/2015 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla przedmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dziecka w żłobku dziecięcym. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 700 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką w Żłobku i dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Wpisowe: 250 zł

Czesne: Dzieci zamieszkałe gmina Dopiewo 1000 zł

Czesne zawiera dofinansowanie gminy Dopiewo w kwocie 200 zł

Wyżywienie całodzienne 10 zł.

Pakiet adaptacyjny 40 godz. w cenie 500 zł

Ubezpieczenie opłacają indywidualnie rodzice.

Wpisowe 250 zł (bezzwrotne)

Pakiet adaptacyjny 40 godzin 500 zł